"Yapılan çalışmalar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar

  Atatürk döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında incelemek.
 • Tarihimizin Aydınlanması İçin Yapılan Çalışmalar

  Mustafa Kemal'in Türk tarihi ile ilgili çalışmalar hakkında Tevfik Bey ve tarihçi Yusuf Bey ile yaptığı sohbete misafir olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Maarif Kongresi'nde Yapılan Çalışmaları Yorumlama

  Maarif Kongresi’ne kimlerin katılmış olduğunu ve çalışmaların nasıl sonuçlanmış olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Maarif Kongresi
  • Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
 • Maarif Kongresi'nde Yapılan Çalışmaların Önemini Belirtme

  Maarif Kongresi’nde yapılan çalışmaların Türk Millî Eğitimi açısından önemi hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Maarif Kongresi
  • Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
 • 03 - Türkiyede Türk Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar

  03 - Türkiyede Türk Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar
 • 04 - Türkiyede Türk Dünyası Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar

  04 - Türkiyede Türk Dünyası Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar
 • Başkent Ankara’nın İmar Edilebilmesi İçin Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgi Verme

  Başkent Ankara’nın imar edilebilmesi için yapılan çalışmaları öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İzmir İktisat Kongresi Sonrasında Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalara Örnekler Verme

  İzmir İktisat Kongresi sonrasında ekonomik alanda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
  • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İzmir İktisat Kongresi’nde Türk Denizciliğinin Canlandırılması İçin Yapılan Çalışmaları Belirtme

  İzmir İktisat Kongresi’nde Türk denizciliğinin canlandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
  • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Üniversite Reformu İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgi Verme

  Prof. Albert Malche’nin hazırladığı rapor doğrultusunda gerçekleştirilen üniversite reformu ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Döneminde Yapılan Çalışmaları Millî Egemenlik Kavramı Açısından Yorumlama

  Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan ve ulusal egemenlik vurgusu içeren kararları öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Yeni Türk Devleti'nin Tarım Alanında Yaşadığı Sorunlar Konusunda Yapılan Çalışmaları Belirtme

  Yeni Türk Devletinin tarım alanında yaşadığı başlıca sorunlar ve bu sorunlar karşısında yapılan çalışmalarla ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
  • Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Sağlık Alanında Yapılan Yenilikleri Belirtme

  Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde sağlık alanında yapılan yenilikleri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Darülfünun’un Kapatılarak Modern Bir Yüksek Öğrenim Yapısına Geçilmesi İçin Yapılan Çalışmaları Belirtme

  Darülfünun’un kapatılarak çağın gereklerine uygun bir yüksek öğrenim yapısına geçilmesi için yapılan çalışmaları öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Yeni Türk Alfabesinin Eğitim Çağında Olmayan Kişilere Öğretilmesi Amacıyla Yapılan Çalışmaları Belirtme

  Yeni Türk alfabesinin eğitim çağında olmayan kişilere öğretilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Sağlık Alanında Yapılan Yeniliklerin Temel Hedeflerini Belirtme

  Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde sağlık alanında yapılan yeniliklerin hedeflerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Sağlıklı Toplum

  Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde sağlık alanında yapılan bazı çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı cümleleri tamamlayarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Sağlık Alanında Yapılması Gerekenler Üzerine Bir Sohbet

  Hastalıklara karşı savaş ile ilgili konu anlatımında Mustafa Kemal ile dönemin Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam arasında geçen, ülkenin içinde bulunduğu sağlık sorunları ile ilgili olarak yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkındaki konuşmayı dinleyebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Sağlık Alanındaki Yeniliklere Öncülük Eden Kişileri Belirtme

  Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde sağlık alanında gerçekleştirilen yeniliklere öncülük yapan kişiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Özet - Devlet ve Toplum Elele

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Kronoloji - Devlet ve Toplum Elele

  11 Haziran 1868 tarihinden 4 Temmuz 1989 tarihine kadar geçen dönemde sağlık alanında yapılan çalışmaların kronolojik olarak sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Sağlıklı Bir Toplum Yaratmak İçin

  Sağlıklı toplum ile ilgili konu anlatımında Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar sayesinde sağlanan devlet-halk kaynaşması ve sağlıklı bir toplum yaratma yolunda atılan adımlar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Yirminci Yüzyılın Başlarında Türk Toplumunun Sağlık Alanında Yaşadığı Sorunları Belirtme

  Yirminci yüzyılın başlarında Türk toplumunun sağlık alanında yaşadığı sorunları öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Türkiye Kızılay Derneği'nin Tarihsel Gelişimi ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verme

  Türkiye Kızılay Derneği'nin tarihi ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir.
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Sonrasında Millî Mücadele İçin Yaptığı Çalışmalar

  Bu videolu konu anlatımında Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Sonrasında Millî Mücadele İçin Yaptığı Çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Bilimsel Araştırma Merkezleri

  Bu videolu konu anlatımında, başlıca bilimsel araştırma merkezleri anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • Bilimsel Araştırma Merkezleri
  • Bilim araştırma merkezlerinin işlevleri ve bilim için önemini açıklar.
 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

  Bu videolu konu anlatımında, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Genelgenin Hazırlanması

  Bu videolu konu anlatımında, Amasya Genelgesinin hazırlanması hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Kongrede Alınan Kararlar - II

  Bu videolu konu anlatımında, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Sivas Kongresi'nin Toplanması ve Kongrede Alınan Kararlar - I

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Cemiyetler hakkında bilgiler verilmektedir
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Misakımillî Kararları - I

  Bu videolu konu anlatımında, Misakımillî Kararları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Genelgenin Maddeleri - I

  Bu videolu konu anlatımında, Amasya Genelgesi’nin Maddeleri konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Kongrede Alınan Kararlar - III ve Kongrenin Millî Mücadele Açısından Önemi

  Bu videolu konu anlatımında, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Kongrede Alınan Kararlar - I

  Bu videolu konu anlatımında, Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Amasya Görüşmeleri (Protokolü)

  Bu videolu konu anlatımında, Amasya Görüşmeleri (Protokolü) hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Misakımillî Kararlarının Önemi ve Sonuçları

  Bu videolu konu anlatımında, Misakımillî Kararlarının Önemi ve Sonuçları bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi

  Bu videolu konu anlatımında, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • İstanbul’un İşgaline Karşı Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti’nin Tutumu

  Bu videolu konu anlatımında, I. TBMM’nin açılması hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Amasya Görüşmeleri’nin Sonuçları ve Önemi

  Bu videolu konu anlatımında, Amasya Görüşmeleri’nin sonuçları ve önemi konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Sivas Kongresi’nde Alınan Kararlar - II

  Bu videolu konu anlatımında, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.