"değer" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer-öğretmen kopyası
 • Mutlak Değer

  Bu konu anlatımında, tarih şeridi örneği üzerinden verilen mutlak değer kavramını ve mutlak değer sembolünü görebilirsiniz.
  • Matematik
  • 5. sınıf
  • Ünite 1
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Dört İşlem İçeren Problemler
  • Dört işlem içeren problemleri çözer.
 • Öğretmenin Değeri

  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Mutlak Değer

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
  • Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer_Öğretmen AKT_2019
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Değer Zinciri

  Değer Zinciri
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer_Öğrenci AKT_2019
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Mutlak Değer

  Mutlak Değer-öğrenci kopyası
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Mutlak Değer

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
  • Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • Mutlak Değer

  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
  • Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.
 • Tiyatronun Değeri

  “Tiyatronun Değeri” adlı metnin, metnin konusu ve ana düşüncesine dikkat edilerek okunması ve dinlenmesi istenmektedir.
 • Alıştırmalar - Mutlak Değer

  Alıştırmalar - Mutlak Değer_2019
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 2. Ünite
  • Tam Sayılar
 • Ortalama, Ortanca Değer ve Tepe Değeri

  Bu etkinlikte, veri gruplarının ortalaması, ortanca değeri ve tepe değeri bulunmaktadır. 
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Veri
  • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
  • Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.
 • Bir Mutlak Değer Fonksiyonunun Kritik Değerlerini Belirleme

  Mutlak değerli fonksiyonun kritik değerlerini bulma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Matematik
  • 12. sınıf
  • Türev
  • Mutlak Değer Fonksiyonu
  • Verilen bir mutlak değer fonksiyonunun grafiğini çizer, mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler.
 • Özet - Mutlak Değer

  -
  • Matematik
  • 5. sınıf
  • Ünite 1
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Dört İşlem İçeren Problemler
  • Dört işlem içeren problemleri çözer.
 • Alıştırmalar - Mutlak Değer

  Bu alıştırmada sayıların mutlak değerlerini bulmanızı gerektiren sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak mutlak değer kavramı ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Değer Zinciri Analizi

  Değer Zinciri Analizi
 • Mutlak Değerin Özellikleri

  Bu konu anlatımında, mutlak değerin özellikleri açıklanmakta ve her biri için birer örnek verilmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • GENÇLİK VE DEĞERLERİMİZ

  9.SINIF GENÇLİK VE DEĞER KONUSU SUNUM
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Gençlik ve Değerler
  • Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır.
 • Mutlak Değer Kavramı

  Bu konu anlatımında, tarih şeridi örneği kullanılarak mutlak değer kavramı anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • Gençlik ve değerlerimiz

  Değerler içerisinde adalet
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Gençlik ve Değerler
  • Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder.
 • Mutlak Değer Fonksiyonu

  Bu konu anlatımında, mutlak değer fonksiyonu anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 9. sınıf
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Birim, Sabit ve Doğrusal Fonksiyon
  • Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.
 • Önermelerin Doğruluk Değeri

  Önermelerin doğruluk değeri örnek verilerek anlatılmıştır. Önerme sayısı kullanılarak doğruluk durumlarının sayısının nasıl bulunacağı ile ilgili bilgi verilmektedir.
 • 15.4. Ekran Değerlerinin Okunması

  15.4. Ekran Değerlerinin Okunması
 • Değişkenin Alacağı Değere Göre Cebirsel İfadenin Değerini Hesaplama

  Farklı sözel ifadelerin verildiği bu etkinlikte verilen ifadelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazabilirsiniz. Böylece, sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürmeyle ilgili pekiştirme yapabilirsiniz..
  • Matematik
  • 6. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Cebirsel İfadeler
  • Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
 • 2017 YGS - Mutlak Değer

  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • 2011 YGS - Mutlak Değer

  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.