"deney" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kil Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Kil Deneyleri
 • Periskop Deneyi

  Bu animasyonda periskop yapımı gösterilmektedir.
  • İcatlar
 • Fotosentez Deneyleri

  Bu konu anlatımında, fotosentez olayı için karbondioksit ve ışığın gerekli olduğu, fotosentez olayı sonucunda da oksijen gazı açığa çıktığı deney düzenekleri ile anlatılmaktadır.
 • Fotosentez Deneyleri

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Enerji Dönüşümleri
  • Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Sözlük - Deney

  Bu etkinlikte, deney tanımı yapılmakta deneye örnekler verilmektedir. Ardından verilen deneylerdeki tekrar sayıları belirlenmektedir. 
  • Matematik
  • 9. sınıf
  • Olasılık
  • Basit Olayların Olasılıkları
  • Örnek Uzay, Deney, Çıktı, Tümleyen, Ayrık ve Ayrık Olmayan Olaylar
  • Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
 • Rutherford Deneyi

  Bu interaktif etkinlikte,  Rutherford altın plaka deneyi ile Thomson atom modelinden farklı sonuçlar çıktığı açıklanarak Rutherford atom modeli tanıtılmıştır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler
 • Milikan Deneyi

  Bu canlandırmada, milikan'ın yağ damlası deneyi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
 • Young Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, çift yarıkta girişim deneyi (Young deneyi) anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Dalga Mekaniği
  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
  • Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz eder.
 • Fototropizma Deneyleri

  Bu videolu konu anlatımında; aydınlık ortamda ve karanlık ortamda gerçekleştirilen fototropizma deneyleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Mendel Deneyleri

  Bu etkinlikte, Mendel’İn bezelyelerle yaptığı çalışmaları tahmin edip sonuçlarını gözlemleyeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Kalıtım
  • Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
 • ÇEKME DENEYİ

  ÇELİK ÇEKME DENEYİ
  • Metal Yüzey ve Muayene İşlemleri
  • 11. Sınıf
  • Tahribatlı Muayene
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekme, basma, kırma ve eğme deneyleri ile metal malzemelere tahribatlı muayene yapar.
 • Young Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, çift yarıkta girişim deneyi (Young deneyi) anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Dalga Mekaniği
  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
  • Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz eder.
 • Zeminlerde Dayanım Deneyleri

  • Zemin Deneyleri
  • Çoklu Sınıf
  • Zeminlerde Dayanım Deneyleri
 • Silis Kumu Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Silis Kumu Deneyleri
 • Rutherford Saçılma Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, Rutherford’un yapmış olduğu saçılma deneyi ve deneyin sonuçlarından ulaşılan bilgiler anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
  • Atom kavramını açıklar.
 • Kuru Kum Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Kuru Kum Deneyleri
 • Yaş Kum Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Yaş Kum Deneyleri
 • Şantiyede Agrega Deneyleri

  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Şantiyede Agrega Deneyleri
 • Boyama (Periskop Deneyi)

  Bu oyunda periskop deneyi ile ilgili boyama etkinliği yer almaktadır.
  • İcatlar
 • Deney Sandığı (1971)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • Çözelti hazırlanması deneyi

  Tuz çözeltisinin hazırlanması ile ilgili bir animasyon çalışması.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
 • Deney Kavramını Tanımlama

  Bu animasyonda deney kavramı tanımlanır.
 • Rutherford Deneyini Tanımlama

  ”Rutherford, atomun yapısını açıklamak için yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşmıştır? Atom kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükler, çekirdek adı verilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bir atomdaki proton adı verilen pozitif yüklü taneciklerin sayısı, negatif yüklü tanecikler olan elektronların sayısına eşittir. Atomun çekirdeğinde sadece protonlar değil, nötronlar da bulunmaktadır.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
 • Yapboz (Periskop Deneyi)

  Bu oyunda periskop deneyi ile ilgili yapboz etkinliği yer almaktadır.
  • İcatlar
 • Balon Şişirme Deneyi

  Bu animasyonda Buki, balon şişirme deneyi yapıyor.
  • Sönük - Şişmiş
 • Yaylı sarkaç deneyi

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından yaylı sarkaç deneyi yapılmaktadır.
 • Rutherford Deneyini İnceleyelim

  Bu konu anlatımında, Rutherford'un alfa ışınları deneyi ile atomdaki pozitif yüklü çekirdeğin varlığının nasıl kanıtlandığı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
 • Michelson - Morley Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, Michelson Morley deneyi ve bu deneyin sonuçları anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fizik
  • Özel Görelilik
  • Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.
 • Agrega Deneyleri 1

  Agrega ve agrega deneylerini anlatan ders videosudur.
  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Şantiyede Agrega Deneyleri
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şantiyede agrega deneyini standartlar doğrultusunda titizlikle yapar.
 • Deney Uygulama Örneği

  Fen etkinliklerinde kullanılabilecek deneyleri uygulamayı öğrenir.
  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Fen ve Matematik Etkinlikleri
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocuğun yaş, gelişim düzeyi ile birlikte kazanım ve göstergelere göre fen etkinlikleri hazırlar/uygular.
 • Agrega Deneyleri 3

  Agrega ve agrega deneylerini anlatan ders videosudur.
  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Şantiyede Agrega Deneyleri
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şantiyede agrega deneyini standartlar doğrultusunda titizlikle yapar.
 • Agrega Deneyleri 2

  Agrega ve agrega deneylerini anlatan ders videosudur.
  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Şantiyede Agrega Deneyleri
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şantiyede agrega deneyini standartlar doğrultusunda titizlikle yapar.