"eleştiri" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Eleştiri Örneği Yazma

  Eleştiri metin türünün özelliklerine dikkat ederek bir eleştiri yaz.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Bilgilendirici metin yazar.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri

  EBA TV - 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 11.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 9: Mülakat ve Röportaj
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
 • Makale, Eleştiri ve Röportaj

  Bu videoda makale, eleştiri ve röportajın özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Mektup ve e-posta
  • Mektup ve e-posta
  • Metnin tür özelliklerini belirler.
 • Cumhuriyet Dönemi’nden Eleştiri Örneği

  EBA TV - 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 13.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 9: Mülakat ve Röportaj
  • Okuma
  • Metni yorumlar.
 • Düşünce Yazıları (Eleştiri, Deneme, Söyleşi)

  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Servet-i Fünûn Edebiyatında Eleştiri

  Bu videoda, Servet-i Fünûn Edebiyatında eleştiri anlatılmaktadır.
  • Türk Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Fecr-i Âtî Topluluğu
  • Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)
  • Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı öğretici metinleriyle Tanzimat Dönemine ait öğretici metinleri karşılaştırır.
 • Cumhuriyet Öncesi Dönem’den Eleştiri Örneği

  EBA TV - 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 20.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 9: Mülakat ve Röportaj
  • Okuma
  • Metnin üslup özelliklerini belirler.
 • Görsel Sanatlar

  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 8. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 8. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Kişisel ve bağlamsal bilgiler temelinde sanat eserini inceler.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 9. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 9. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Görsel sanat eserlerindeki sanatçının görsel sanat eserine yansıyan üslubunu farkeder.
 • Tiyatro

  Bu videolu konu anlatımında, Servetifünun Edebyatı’nda tiyatro ve eleştiri türlerinin özellikleri anlatılmaktadır.
  • Türk Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Fecr-i Âtî Topluluğu
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
  • Metinden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirler.
 • Şiir Türlerini Belirleme

  Duygusal şiir, doğa şiirleri, kahramanlık şiiri, öğüt şiiri ve eleştiri şiiri tanımlarını bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Şiir ve Düz Yazı
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 7. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 7. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Sanat eserlerinin neden farklı değerlendirildiğini açıklar.
 • GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 8. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 8. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 6. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini açıklar.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 8. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 8. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Popüler kültürün günümüz görsel sanatlarına etkisini açıklar.
 • görsel sanatlar 7.sınıf 2019-2020 yıllık plan

  görsel sanatlar 7.sınıf 2019-2020 yıllık plan
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanır.
 • OSMAN HAMDİ BEY

  Osman Hamdi Bey ve Müzecilik
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Müze Bilinci
  • Tarih, kültür ve görsel sanatlar arasındaki ilişkinin farkına varır.SİLİNMİYOR
 • SINIFIM

  SINIFIMIZDA KULLANDIĞIMIZ PANO VE LEVHALAR
  • Görsel Sanatlar
  • 2. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Sanat eserinin konusunu söyler.
 • GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 7. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 7. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 6. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Sanat eserini tanımlarken, çözümlerken, yorumlarken ve yargılarken eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
 • Yazım Kuralları

  EBA TV - 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 10.06.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Roman/Dil Bilgisi/Anlatım Bozuklukları

  EBA TV 08.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 9. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 9. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde bilgi ve deneyimlerin etkisini söyler.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 1. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 1. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • G.5.3.1.Doğal ve inşa edilmiş çevreyi karşılaştırır.

  5. sınıf "G.5.3.1.Doğal ve inşa edilmiş çevreyi karşılaştırır." kazanımına ilişkin bilgi notu.
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • Ergenin İsyarkar Tutumuna Karşı Aile Yakınmaları

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Gelişim Dönemleri
 • görsel sanatlar 8.sınıf 2019-2020 yıllık plan

  görsel sanatlar 8.sınıf 2019-2020 yıllık plan
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Kültürel Miras
  • Müzelerdeki eserlerin korunmasının önemini açıklar.
 • görsel sanatlar 5.sınıf 2019-2020 yıllık plan

  görsel sanatlar 5.sınıf 2019-2020 yıllık plan
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 4. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 4. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.
 • Rölyef – Heykel Çalışması

  "G.5.1.6.Sanat malzemelerini kullanarak rölyef veya heykel oluşturur. " kazanımına yönelik bilgi notu
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE SANAT ÇALIŞMASI

  5. sınıf görsel sanatlar dersi "G.5.1.5.Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır." kazanımına yönelik bilgi notu.
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 5. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 5. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 2. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 2. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 3. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 3. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Gözlemlerinden yola çıkarak orantılarına uygun insan figürü çizer.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 3. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 3. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 4. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 4. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için güncel sanattan yararlanır.
 • DESEN - İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ

  5. sınıf "G.5.1.4.Gözlemlerinden yola çıkarak orantılarına uygun insan figürü çizer." kazanımına ilişkin bilgi notu
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Gözlemlerinden yola çıkarak orantılarına uygun insan figürü çizer.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 1. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 1. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için güncel sanattan yararlanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 5. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 5. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • HAVA PERSPEKTİFİ

  5. sınıf "G.5.1.3.Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini kullanır." kazanımına ilişkin ders notu.
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini kullanır.