"görsel sanatlar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Görsel Sanatlar

  Atık malzemelerle çalışma
  • Görsel Sanatlar
  • 1. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur.
 • Görsel Sanatlar

  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
 • GÖRSEL SANATLAR

  Kolay çizim tekniklerini kullanarak UZAY konulu bir çalışma yaptık.
  • Görsel Sanatlar
  • 3. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluştururken ifadeci yaklaşım kullanır.
 • Görsel Sanatlar ve BİD

  Görsel Sanatlar ve BİD
 • GÖRSEL SANATLAR VE BİD

  Görsel Sanatlar ve BİD
 • Görsel Sanatlar ve BİD

  Görsel Sanatlar ve BİD-1
 • Görsel Sanatlar ve BİD

  Görsel Sanatlar ve BİD.
 • Görsel Sanatlar Dersi Tanıtımı

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Eğitsel Rehberlik
  • Diğer
 • MÜZELER İLE GÖRSEL SANATLAR İLİŞKİSİ-SANAT MALZEMELERİ İLE GÖRSEL SANAT ALANINDAKİ MESLEKLERİN İLİŞKİSİ

  5. sınıf "G.5.2.3.Müzeler ile Görsel Sanatları ilişkilendirir., G.5.2.4.Kullanılan sanat malzemeleri ile görsel sanat alanındaki meslekleri ilişkilendirir. " kazanımlarına ilişkin bilgi notru
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Kültürel Miras
  • Kullanılan sanat malzemeleri ile görsel sanat alanındaki meslekleri ilişkilendirir.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 4. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 4. KONU GÜNLÜK PLANI
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 4. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 4. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 5. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 5. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 6. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 6. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Kültürel Miras
  • Kullanılan sanat malzemeleri ile görsel sanat alanındaki meslekleri ilişkilendirir.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 2. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 2. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 9. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 9. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Görsel sanat eserlerindeki sanatçının görsel sanat eserine yansıyan üslubunu farkeder.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 1. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 1. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 2. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 2. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 4. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 4. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için güncel sanattan yararlanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 1. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 1. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için güncel sanattan yararlanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 3. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 3. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 1. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 1. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 3. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 3. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Gözlemlerinden yola çıkarak orantılarına uygun insan figürü çizer.
 • GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 4. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 4. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 6. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyalleri ve teknikleri kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 5. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 5. KONU GÜNLÜK PLANI
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini birlikte kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 2. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 2. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 6. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasındaki fikirlerini ve deneyimlerini; yazılı, sözlü, ritmik, drama vb. yöntemlerle gösterir.
 • GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 7. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 5. SINIF 7. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Sanat eserlerinin neden farklı değerlendirildiğini açıklar.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 3. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 3. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 1. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 1. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 6. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Seçilen tema ve konu doğrultusunda fikirlerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 2. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 2. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 7. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 7. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Sanat eserinde sosyal ve kültürel inanışların etkisini yorumlar.
 • GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 8. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 7. SINIF 8. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 7. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Kişisel ve bağlamsal bilgiler temelinde sanat eserini inceler.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 9. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 9. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Sanat Eleştirisi ve Estetik
  • Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde bilgi ve deneyimlerin etkisini söyler.
 • GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 5. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 8. SINIF 5. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
 • GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 3. KONU

  GÖRSEL SANATLAR 6. SINIF 3. KONU GÜNLÜK PLAN
  • Görsel Sanatlar
  • 6. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasındaki fikirlerini ve deneyimlerini; yazılı, sözlü, ritmik, drama vb. yöntemlerle gösterir.