"islam-tarihi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • 2016 YGS - İslam Tarihi

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı Test - 11

  Tarih - Konu Kavrama Testi
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı Test -10

  Tarih - Konu Kavrama Testi
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı Test - 12

  Tarih - Konu Kavrama Testi
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Sanat Tarihi

  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • İlk Çağda Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
 • Sanat Tarihi

  • Sanat Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • İlk Çağda Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
 • İslam Öncesi Türk Tarihi soru - cevap

  İslam Öncesi Türk Tarihini Soru ve Cevapla özet anlatım
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
 • MÜSLÜMAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

  Bu konu anlatımında, dini ilimlere katkısı olmuş Türk bilim adamları anlatılmaktadır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • İslamiyet ve Türkler
  • Tarihte Türk-İslam Anlayışının Öncü Şahsiyetleri
  • Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkin olan tarihî şahsiyetleri tanır.
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk - İslam Devletleri

  EBA TV - 9. Sınıf Tarih Dersi 05.05.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.
 • İslam ve Bilim

  Bu okuma metninde İslam dinindeki bilimsel anlayışla ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir.
 • İslam

  inanç esasları , islam ve Kuran-ı Kerim
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 4. Sınıf
  • İslam'ı Tanıyalım
  • Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar.
 • İslâm, İslâm ve İmân

  Dilbilgisi
  • Mesleki Arapça
  • 11. Sınıf
  • İslam
  • OKU: Okuduğu metin/diyalogdan hareketle İslam’ın inanç ‎esasları ve rükünlerini açıklar.‎ Okuduğu metin/diyaloglarda geçen imanla ilgili kavramları ayırt eder. Okuduğu metin/diyalogdan hareketle İslam’a göre inanç bakımından insanları sınıflandırır. Okuduğu metin/diyalogda geçen fiil çeşitlerini ‎tanır.‎
 • İslam Dünyasındaki Fizik Çalışmaları

  Fizik Çalışmaları
  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Eğitim ve Bilim
  • Türklerde Eğitim ve Bilim
  • Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı’daki eğitim ve bilim faaliyetlerini kavrar.
 • Uygarlık Tarihi İçinde Edebiyat Tarihi

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Edebiyat Bilgisi
 • Sanat Tarihi Dönemleri

  • Temel Sanat Tarihi
  • 10. Sınıf
  • Sanat Tarihi Dönemleri
 • İlk Türk - İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı

  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Sanat
  • Türklerde Sanat
  • İslamiyet’in kabulü ile birlikte İlk Türk İslam devletlerinde sanat anlayışında meydana gelen değişim ve gelişimi kavrar.
 • Karahanlılar

  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • İlk Türk İslam devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurları kavrar.
 • Dinler Tarihi

  • Dinler Tarihi
  • 12. Sınıf
  • Yahudilik ve Hıristiyanlık
 • Tarihî Efsaneler

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Tarihi Eserler

  • CONTENT_OWNER
  • EBA
 • Biyolojinin Tarihi

  Bu konu anlatımında, biyoloji biliminin tanımı yapılmakta, biyolojide dönüm noktası olan buluşlar ve önemli bilim insanları belirtilerek biyolojinin tarihi özet olarak açıklanmaktadır.
 • Sporun Tarihi

  EBA TV - 8. Sınıf, Arapça Dersi 26.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Arapça
  • 8. Sınıf
  • Spor
  • Spor Tarihi, Sporun Önemi, Spor Çeşitleri
  • OKU: Okuduğu metinlerdeki/diyaloglardaki sayısal bilgileri ayırt eder. Kısa ve basit kurgulu hikâyelerde geçen yer, zaman, kişi ve konuyu belirler. Okuduğu konuya uygun başlık belirler. Konuyla ilgili basit şarkılar söyler. Okuduklarında geçen yönerge ifadelerini tanır.
 • Batı Sanatı Tarihi

  • Sanat ve Seramik Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Batı Sanatı Tarihi
 • İlk Türk - İslam Devletlerinde Ekonomi

  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • İlk Türk İslam devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurları kavrar.
 • Mısır’da Kurulan Türk - İslam Devletleri

  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • İlk Türk İslam devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurları kavrar.
 • Anadolu Türk Yurdu Oluyor

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.
 • Anadolu Türkiye Adıyla Anılıyor

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.
 • Anadolu'nun Fethi ve Türklere Avrupa Yolunun Açılması

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.
 • Tanrının Kırbacı Moğollar

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.
 • İlk Türk - İslam Devletlerinde Sanat

  • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi
  • Çoklu Sınıf
  • Türklerde Sanat
  • Türklerde Sanat
  • İslamiyet’in kabulü ile birlikte İlk Türk İslam devletlerinde sanat anlayışında meydana gelen değişim ve gelişimi kavrar.
 • İslam Ahlakı

  • İslam Ahlakı
  • Çoklu Sınıf
  • İş ve Meslek Ahlakı
 • İSLAMIN ŞARTLARI

  İSLAMIN ŞARTLARI:Kelime-i şehadet getirmek,Namaz kılmak,Oruç tutmak,Zekat Vermek,Hacca gitmek
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • İbadet Konusunda Bilgilenelim
  • Başlıca ibadetlerin hangileri olduğunu belirtir.
 • Haçlı Seferleri (Sürükleme Etkinliği-2)

  Haçlı Seferlerinin nedenlerinin kavratılmasına yönelik sürükleme etkinliği
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 • Haçlı Seferleri (Sürgüleme Etkinliği)

  İlk Dört Haçlı Seferi ve Çocuk Haçlı Seferleri ile İlgili Sürgüleme ile anlatım etkinliği
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 • II. Haçlı Seferi

  Bu konu anlatımında, II. Haçlı Seferlerinin nedenlerine değinilmekte ve II. Haçlı Seferi ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 • III. Haçlı Seferi

  Bu konu anlatımında, III. Haçlı Seferi'nin nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 • IV. Haçlı Seferi

  Bu konu anlatımında, IV. Haçlı Seferi’nin nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgiler verilmekte ve Haçlı Seferlerinin genel sonuçlarına değinilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.
 • I. Haçlı Seferi

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde gerçekleşen I. Haçlı Seferlerinin nedenleri ve I. Haçlı Seferi sırasında meydana gelen gelişmeler ve seferin sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.