"matematik" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Fen ve Matematik Etkinlikleri

  • Erken Çocuklukta Program
  • 11. Sınıf
  • Fen ve Matematik Etkinlikleri
 • Fiziğin Dili Olarak Matematik

  Bu konu anlatımında, öğretmen fiziğin dili olarak Matematik'in kullandığını açıklamaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasının gerekliliğini fark eder.
 • Fizikte Modelleme

  Bu konu anlatımında, öğretmen örneklerle bilimsel modelleri açıklamaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasının gerekliliğini fark eder.
 • Bilimsel Gösterim, Anlamlı Rakamlar ve Yuvarlama

  Bu konu anlatımında, bilimsel çalışma ve hesaplamalarda sayılar yazılırken, bilimsel gösterim, anlamlı rakamlar ve yuvarlama gibi kuralların nasıl uygulandığı açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasının gerekliliğini fark eder.
 • Bilim Tarihinden Fiziğin Dili Olarak Matematik

  Bu konu anlatımında, bilim tarihinden örneklerle fiziğin dili olarak matematik açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasının gerekliliğini fark eder.
 • Rakam ve Sayı

  -
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • Eşitsizlikler

  Bu canlandırmada, günlük hayat örneği üzerinden eşitsizliğin ne olduğu anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • Eşitsizlikler-2

  EBA TV - 8. Sınıf, Matematik Dersi 26.03.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • Bilim Tarihinden Nicel Gözlem Örneği

  Bu konu anlatımında, bilim tarihinden bir örnekle nicel gözlem açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Nitel ve Nicel Gözlem

  Bu konu anlatımında, öğretmen, öğrencilerle bir etkinlik yaparak nitel ve nicel gözlemi açıklamaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimsel Verilerin Uygulanması ve Sunumu

  Bu konu anlatımında, bilimsel verilerin nasıl uygulandığı ve sunulduğu açıklanmaktadır. Ayrıca bilimsel verilerin elde edilme yöntemleri belirtilmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimsel Yöntem Basamakları

  Bu konu anlatımında, öğretmen bilimsel yöntem basamaklarını açıklamaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimsel Yöntemin Tanımı

  Bu konu anlatımında, öğretmen bilimsel yöntemin tanımı yapmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Hipotez, Yasa ve Kuram Kavramlarının Tanımı

  Bu konu anlatımında, öğretmen hipotez, kuram ve yasa kavramlarını açıklamaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimsel Yasanın (Kanun) Tanımı

  Bu konu anlatımında, bilim tarihinden bir örnekle yasa kavramı açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimsel Yasa ve Kuramın Tanımı

  Bu konu anlatımında, akademisyenler tarafından yasa ve teori kavramları karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilim Tarihinden Nitel Gözlem Örneği

  Bu konu anlatımında, bilim tarihinden bir örnekle nitel gözlem açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimin Tanımı

  Bu konu anlatımında, bilimin tanımı yapılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Nitel ve Nicel Gözlem

  Bu konu anlatımında, nitel ve nicel göszlem karşılaştırılarak açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Bilimsel Yöntem Basamaklarını Uygulama

  Bu konu anlatımında, öğretmen öğrencilerle bir etkinlik yaparak bilimsel yöntem basamaklarını açıklamaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fizik Biliminin Önemi
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur.
 • Mesnetler ve Mesnet Tipi Seçimi

  Kirişlerde mesnet çeşitleri ve temel kirişlerinin oturduğu mesnetlerin modellenmesi ve mesnet tipinin seçimi.
  • Yapı Statik Hesapları
  • 11. Sınıf
  • Kiriş Hesap ve Diyagramları
  • Matematik ve fen bilimleri işlem kurallarına göre mesnetlerin tepki kuvvetlerini hesaplayarak kirişlerin normal kuvvet, kesici kuvvet eğilme momenti diyagramlarını çizer.
 • Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme

  Bu etkinlikte, öğrenciden verilen eşitsizliği sayı doğrusu üzerinde göstermesi beklenmektedir ve her eşitsizlik için özel durumlardan bahsedilmektedir.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • Özet - Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

  Özet - Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
 • Eşitsizlikler-2

  EBA TV - 8. Sınıf, Matematik Dersi 16.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Eşitsizlikler
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
 • Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri

  Bu konu anlatımında, gözlemleyemediğimiz olgular hakkında zihnimizde bir resim oluşmasını sağlayan modelleme yönteminin ve matematiğin fizik bilimindeki kullanılışı açıklanmaktadır
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Fiziğin Uygulama Alanları
  • Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Bilimsel Hipotezler ve Teoriler

  Bu konu anlatımında, bilimsel araştırmanın aşamaları açıklanmakta; hipotez ve teori arasındaki ilişki belirtilmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler
 • Tablo ve Grafikler - 2

  MEB MATEMATİK
 • Denklemler - 2

  Meb Matematik
 • Üslü Sayılar - 2

  MEB MATEMATİK
 • Üslü Sayılar - 1

  MEB MATEMATİK
 • Gerçek Sayılar - 2

  MEB Matematik
 • Denklemler - 1

  MEB matematik