"paylaşmak" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Bilgiyi Paylaşmak

  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinlediğini/İzlediğini Anlama
  • Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
 • Ne Güzelmiş Paylaşmak

  Bu animasyonda bütün ve yarım kavramları örneklerle anlatılmaktadır.
  • Yarım - Bütün - Parça
 • Boyama (Ne Güzelmiş Paylaşmak)

  Bu oyunda “Yarım - Bütün - Parça” kavramlarıyla ilgili boyama etkinliği yer almaktadır.
  • Yarım - Bütün - Parça
 • Yapboz (Ne Güzelmiş Paylaşmak)

  Bu oyunda “Yarım - Bütün - Parça” kavramlarıyla ilgili yapboz etkinliği yer almaktadır.
  • Yarım - Bütün - Parça
 • 20.4 Videolarınızı paylaşmak ve tanıtımlarını yapmak

  20.4 Videolarınızı paylaşmak ve tanıtımlarını yapmak
 • 20.4 Videolarınızı paylaşmak ve tanıtımlarını yapmak

  20.4 Videolarınızı paylaşmak ve tanıtımlarını yapmak.
 • 20.4 Videolarınızı Paylaşmak Ve Tanıtımlarını Yapmak-1

  20.4 Videolarınızı Paylaşmak Ve Tanıtımlarını Yapmak-1
 • Mustafa Kemal’in Kılık Kıyafet Konusundaki Düşüncelerini Halkla Paylaşmak İçin Yaptıklarını Yorumlama

  Mustafa Kemal’in kılık kıyafet konusundaki düşüncelerini halkla paylaşmak için yaptıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, "Sevgilerde" adlı şiirde geçen bazı cümleler alınıp cümle içinde bir kelimenin altı çizilmiştir. Verilen seçeneklerdeki cümlelerin hangisinde altı çizili bu kelimenin zıt anlamlısı olduğunu belirleyin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Kelime Anlamını Belirleme
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Şiir Dilinin Özelliklerini Kavrama

  Şiir dilinin özelliklerinin neler olduğunu öğrenebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. sınıf
  • Sevgi
  • Sevgiyi Paylaşmak
  • Şiir dilinin farklılığını ayırt eder.
 • Cümlelerdeki Fiilimsileri Bulma

  Bu etkileşimli alıştırmda, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken fiilimsileri fiilimsi tablosundan seçerek eşleyeceksiniz.
  • Türkçe
  • 8. sınıf
  • Sevgi
  • Sevgiyi Paylaşmak
  • Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

  Zıt (karşıt) anlamlı kelimelerin neler olduğunu öğrenebilir, zıt anlamlı kelimelere örnekler bulabilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Kelime Anlamını Belirleme
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Ali ile Arda

  Ali her gün Arda’nın elindeki oyuncağı çekip almaktadır. Arda başlangıçta bu duruma ses çıkaramaz ama sonunda…
  • Kurallar
 • Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekat - 1

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Zekât ve Sadaka
  • Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar.
 • Sevgilerde

  “Sevgilerde” adlı şiirin, şiirin ana duygusuna dikkat edilerek dinlenmesi istenmektedir.
 • Yazım Kurallarını Kavrama

  Bu etkileşimli alıştırmada, verilen cümlelerde yazımı yanlış olan kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım ve Noktalama Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Şiir Dilinin Özelliklerini Kavrama - Alıştırma

  Bu etkileşimli alıştırmada, şiir diline ait olan özelliklerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Şiir yazar.
 • Kelimeleri Bulma - Sevgilerde

  "Sevgilerde" isimli şiirde geçen bazı kelimelerin açıklamaları veya eş anlamlılarından yola çıkarak bu kelimeleri bulabilir ve bulmacadaki yerlerini belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Dinlediklerindeki Örtülü Anlamları Bulma

  Bu alıştırmada verilen dörtlüklerle bu dörtlüklerde işlenen duyguları özetleyen ifadeleri eşleştirebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Dinleme
  • Dinleneni Anlama ve Çözümleme
  • Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Sevgilerde

  "Sevgilerde" isimli şiirin konusunu, ana duygusunu, yardımcı düşüncesini ve anahtar kelimesini belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.