"reading" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Reading Exercise: Tourism

  Bu alıştırmada üç arkadaşın yaptıkları gezilerle ilgili anlatımlarını okuyarak bu gezilerle ilgili sorular cevaplayınız.
  • İngilizce
  • 8. Sınıf
  • Tourism
  • Students will be able to find specific information from various texts about tourism.
 • Reading Exercise: Democracy

  Bu alıştırmada, bir seçim günü ile ilgili verilen diyalog ile ilgili soruları yanıtlayınız. 
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Democracy
  • Making simple inquiries
 • Reading Exercise: Jue

  Parti için yapılacaklar listesi ile ilgili e-postayı okuduktan sonra okuma metni ile ilgili soruları doğru cümlelerle boşlukları doldurmaya çalışarak okuduğunuzu ne kadar iyi anladığınızı görebilir, okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirebilirsiniz.
  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Celebrations
  • Expressing needs and quantity
 • Reading Exercise: Nature

  Bu alıştırmada verilen resme göre cümleler doğru ise “YES”, yanlış ise “NO” yazacaksınız.
  • İngilizce
  • 3. Sınıf
  • Nature
  • Students will be able to talk about nature and animals.
 • Reading Exercise: Pancake

  Pancake tarifi ile ilgili okuma metnini okuduktan sonra okuma metni ile ilgili test (quiz) sorularını cevaplayarak okuduğunuzu ne kadar iyi anladığınızı görebilir, okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirebilirsiniz.
  • İngilizce
  • 8. Sınıf
  • In The Kitchen
  • Students will be able to write a series of simple phrases and sentences by using linkers to describe a process.
 • Reading Exercise: Chores

  Bu alıştırmada evde yapılan günlük işler ile ilgili verilen okuma metnini okuyup metinle ilgili verilen soruları cevaplayın.
  • İngilizce
  • 8. Sınıf
  • Chores
  • Expressing responsibilities
 • Reading Exercise: Nationality

  Bu alıştırmada, verilen resimle ilgili soruları cevaplayın.
  • İngilizce
  • 4. Sınıf
  • Nationality
  • Identifying countries and nationalities
 • Reading Exercise: Holidays

  3 arkadaşın tatillerinden bahsettiği metin ile ilgili çoktan seçmeli soruları cevaplayarak okuduğunuzu ne kadar iyi anladığınızı görebilir, okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirebilirsiniz.
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Holidays
  • Talking about past events (Making simple inquiries)
 • Reading Exercise : Feelings

  Bu alıştırmada verilen resme göre cümleler doğru ise “YES”, yanlış ise “NO” yazacaksınız.
  • İngilizce
  • 3. Sınıf
  • Feelings
  • Expressing feelings
 • Reading Exercise: Transportation

  Bu alıştırmada verilen resme göre cümleler doğru ise “YES”, yanlış ise “NO” yazacaksınız.
  • İngilizce
  • 3. Sınıf
  • Transportation
  • Students will be able to follow short and simple oral instructions about transportation.
 • Reading Exercise: Planets

  Bu alıştırmada, bir uzay yolculuğunun anlatıldığı metin ile ilgili soruları yanıtlayınız.
  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Planets
  • Students will be able to identify specific informationin various texts about facts and general truths.
 • Reading Exercise: Jobs

  Bu alıştırmada, bir klip çekimi ile anını gösteren resimdeki meslekler ile ilgili soruları cevaplayacaksınız.
  • İngilizce
  • 4. Sınıf
  • Jobs
  • Making simple inquiries
 • Reading Exercise: Science

  Bu alıştırmada, bilimsel araştırmalar ve bilim insanları ile ilgili verilen metni okuyup, metin ile ilgili soruları cevaplayın.
  • İngilizce
  • 8. Sınıf
  • Science
  • Students will be able to understand short and simple texts about actions happening currently and in the past.
 • Reading Exercise: Bookworms

  -
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Bookworms
  • Talking about past events
 • Reading Exercise: Dreams

  Bu alıştırmada yanda verilen soruları burçlarla ilgili bilgilere göre cevaplayınız.
  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Dreams
  • Students will be able to talk about simple predictions.
 • Reading Exercise: Occupations

  Miss Jemison'ın Laura'ya hayalindeki meslekten bahsettiği metinde verilen boşlukları doldurarak okuduğunuzu ne kadar iyi anladığınızı görebilir, okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirebilirsiniz.
  • İngilizce
  • 6. Sınıf
  • Occupations
  • Students will be able to understand familiar words and simple sentences about occupations and the dates.
 • Reading Exercise: Diwali

  Hindistan'ın en önemli bayramlarından biri olan Diwali ile ilgili okuma metnini okuyup metinle ilgili test (quiz) sorularını cevaplayarak metni ne kadar anladığınızı görebilir, okuduğunuzu anlama becerinizi geliştirebilirsiniz.
  • İngilizce
  • 5. Sınıf
  • Festivals
  • Describing general events and repeated actions (Making simple inquiries)
 • Reading Exercise: Adventures

  Üç arkadaşın yaptıkları ekstrem sporlar ile ilgili açıklamalarını okuyup, okuma metni ile ilgili soruların doğru cevaplarını bulunuz.
  • İngilizce
  • 8. Sınıf
  • Adventures
  • Students will be able to understand the main points of simple messages.
 • Post Activity-Reading

  Put the sentences in the correct order to make a meaningful dialogue.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 15
  • Naming the seasons of the year
 • While Activity - Reading

  -
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 21
  • Talking about past events
 • While activity: Reading

  -
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 7
  • Describing simple processes
 • Post -activity Reading

  -
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 8
  • Expressing feelings
 • While-activity Reading

  Drag and drop the words
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 5
  • Talking about locations of things and people
 • While-Activity - Reading

  Read the sentences. Click True or False.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 17
  • Asking and answering questions about habits and routines
 • Pre-Activity - Reading

  Match the statements with the given photos.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 10
  • Stating decisions taken at the time of speaking
 • Pre-Activity-Reading

  What is the weather like?
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 15
  • Naming the seasons of the year
 • While Activity - Reading

  Drag the classroom objects to the correct pictures.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 3
  • Understanding and using numbers
 • While-activity-reading

  Read the dialogue and point to the correct names of the children.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 14
  • Describing what people/animals are doing now
 • Fun Time – Reading

  Find the right words.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 20
  • Telling the days and dates
 • Post - Activity -Reading

  -
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 22
  • Talking about locations of cities
 • Pre-activity Reading

  Match the words with the classroom objects
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 5
  • Naming classroom objects
 • Pre-activity reading

  Match the words with the correct picture
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 23
  • Giving and understanding simple instructions in case of emergency
 • Pre-activity: Reading

  -
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 7
  • Expressing obligation
 • Pre-Activity - Reading

  Look at the newspapers below. What are they about?
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 18
  • Following detailed directions
 • While-activity Reading

  Read and Tick the Correct Answer
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 6
  • Describing characters/people
 • Pre-activity: Reading

  -
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 6
  • Giving explanations and reasons
 • Grammar Box - Reading

  Complete the phrases.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 2
  • Giving and responding to simple instructions
 • Fun Time – Reading

  Read each sentence carefully and find the missing words.
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 18
  • Asking for permission
 • Fun Time - Reading

  Fun Time
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A1
  • Lesson 13
  • Expressing obligation
 • Fun Time - Reading

  Which character can you find in the description?
  • İngilizce Yaz Okulu
  • Çoklu Sınıf (5-6-7-8)
  • A2
  • Lesson 1
  • Making comparisons by giving explanations/reasons