"tbmm" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • TBMM'nin Açılışı

  Bu konu anlatımında, TBMM'nin açılışı, sebepleri ve İstanbul Hükümetinin ve İşgal güçlerin tepkileri anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • Bir Milletin Yemini: Misakımillî
  • Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.
 • I. TBMM’nin Özellikleri

  Bu videolu konu anlatımında, I. TBMM’nin özellikleri konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Türk İnkılabı
  • Medeni Kanunun Kabulü ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
 • I. TBMM’nin Açılması

  Bu videolu konu anlatımında, I. TBMM’nin açılması hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • TBMM'ye Karşı Ayaklanmalar - 2

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Atatürk
 • I. TBMM’nin İlk Hükûmeti

  Bu videolu konu anlatımında, I. TBMM’nin ilk Hükûmeti hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • TBMM’nin Özellikleri - Yasama, Yürütme, Yargı

  TBMM’nin özelliklerinin ve yönetimdeki güç unsurları olan yasama, yürütme, yargı erklerini kullanan kurumların aktarıldığı bir canlandırmadır.  
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Özgürlük ve Bağımsızlık
  • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • TBMM'de Muhalifler ve Taarruz Hazırlıkları

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Atatürk
 • İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye Karşı Tutumu

  Bu videolu konu anlatımında, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı tutumu hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • I. TBMM’nin Aldığı İlk Kararlar

  Bu videolu konu anlatımında, I. TBMM’nin Aldığı ilk kararlar konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

  Bu videolu konu anlatımında, TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmaların Nedenleri

  Bu videolu konu anlatımında, TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri konusu anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • TBMM Üyelerinin Göreve Başlama Sürecinde Yaşananları Belirtme

  TBMM üyelerinin göreve başlama süreci hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürkçülük
  • Cumhuriyet Bize Emanet
  • Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.
 • TBMM'nin Saltanatı Kaldırdığı Halde Halifeliği Kaldırmamasının Nedenlerini Belirtme

  TBMM'nin saltanatı kaldırdığı halde halifeliği kaldırmamasının nedenlerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • TBMM’yi Oluşturan Üyelerin Nasıl Seçildiği Hakkında Bilgi Verme

  TBMM’yi oluşturan üyelerin nasıl seçildiği hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürkçülük
  • Cumhuriyet Bize Emanet
  • Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.
 • Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Sebepler ve II. TBMM’nin Açılması

  Bu videolu konu anlatımında Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Sebepler ve II. TBMM’nin Açılmasıanlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Türk İnkılabı
  • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Cumhuriyetin ilân edilmesini Türkiye’de demokrasinin gelişimi açısından değerlendirir.
 • TBMM'nin Kurtuluş Savaşı’nda İlk Askerî Başarısını Aldığı Cepheyi Belirtme

  TBMM'nin Kurtuluş Savaşı’nda ilk askerî başarısını hangi cephede elde ettiği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Doğu ve Güney Cepheleri
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Sakarya Savaşı Sonrasında TBMM Hükûmeti'nin Sunulan Barış Önerilerini Reddetmesini Yorumlama

  İtilaf Devletleri, Sakarya Savaşı sonrasında TBMM Hükûmeti'ne barış önerileri sunmuşlar ancak TBMM Hükûmeti bu önerileri reddetmiştir. Bu önerilerin hükûmet tarafından reddedilmesinin temel nedeni hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Direnişten Dirilişe: Sakarya'dan Büyük Taaruz'a
  • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Atatürk’ün TBMM Hükûmeti'ni Halk Hükûmeti Olarak Nitelendirmesini Halkçılık İlkesiyle İlişkilendirme

  Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM Hükümetini bir halk hükümeti olarak nitelendirmesinin halkçılık ilkesiyle ilişkisini yorumlayabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk TBMM Başkanı ve Başbakanın Kimler Olduğunu Belirtme

  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk TBMM Başkanı ve Başbakanın kimler olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • TBMM Hükûmeti ile Afganistan Arasında Dostluk Anlaşması İmzalanması Sürecini Yorumlama

  TBMM Hükümeti ile Afganistan arasında bir “ Dostluk Anlaşması” imzalanmasını sağlayan gelişmeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Batı Cephesi
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İlk Dönem TBMM’de Siyasi Partilerin Yer Almamasının Nedenlerini İfade Etme

  İlk dönem TBMM’de siyasi partilerin yer almamasının nedenlerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 5. Ünite: Demokratikleşme Çabaları
  • Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar
  • Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar.
 • Lozan Barış Görüşmeleri'nde TBMM Hükûmeti'ni Temsil Eden Heyet Hakkında Bilgi Verme

  Lozan barış görüşmeleri'nde TBMM hükûmeti'ni temsil eden heyet ve bu heyetin seçilme nedenleri ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 • TBMM’nin Açıldığı Dönemde Devletin Yönetim Biçiminin Net Olarak Belirtilmemesinin Nedenlerini Belirtme

  TBMM'nin açılmasıyla fiilen cumhuriyet yönetimine geçilmiş olmasına rağmen, devletin yönetim biçiminin net olarak ortaya konulmamasının nedenlerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • İngiltere ile TBMM Hükûmeti Arasında İmzalanan Esir Değişimi Antlaşmasının Önemini Belirtme

  Sakarya Savaşı sonrasında, İngiltere ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan esir değişimi antlaşmasının önemi hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Direnişten Dirilişe: Sakarya'dan Büyük Taaruz'a
  • Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Çağdaş Toplum, Medeni Kıyafet

  TBMM'nin, şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarmasının gerekçelerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cumhuriyet'in İlanının Sonuçlarını Belirtme

  Kabine Sistemi'nin TBMM Hükûmeti sistemine göre avantajlı yönleri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Londra Konferansı ve Sonuçları

  İtilaf Devletleri'nin Ankara Hükümeti'ni Londra Konferansı'na davet etme süreci, TBMM'nin Londra Konferansı'na katılma amaçları, Londra Konferansı'nda Tevfik Paşa'nın tavrı, Londra Konferansı'nda TBMM' ye sunulan teklifler ve TBMM'nin Londra Konferansı'na katılmasının sonuçları anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Batı Cephesi
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • 3 Mart 1924'te Çıkarılan Kanunları Sıralama

  3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen kanunları öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • İstanbul’un İşgaline Karşı Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti’nin Tutumu

  Bu videolu konu anlatımında, I. TBMM’nin açılması hakkında bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 12. Sınıf
  • Millî Mücadele
  • Millî Mücadele Hazırlıkları
  • Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
 • Meclisin Açıldığı Dönemde Yönetim Biçimi Tartışmalarından Uzak Durulmasının Nedenlerini Belirtme

  TBMM'nin açıldığı dönemde yönetim biçimi ile ilgili konuların tartışılmamasının nedenlerini öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Alıştırmalar - Ulusal Egemenliğimizin Simgesi

  Ulusal egemenlik, 23 Nisan ve TBMM hakkında sorular içeren bir alıştırma ekranıdır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Özgürlük ve Bağımsızlık
  • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Özet - Özgürlük ve Bağımsızlık Karakterimizdir

  Ulusal egemenlik, 23 Nisan ve TBMM hakkında anlatımlar içeren bir bilgi ekranıdır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Özgürlük ve Bağımsızlık
  • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

  Bu videolu konu anlatımında Cumhuriyetin İlanını Hazırlayan Sebepler ve II. TBMM’nin Açılmasıanlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Türk İnkılabı
  • Medeni Kanunun Kabulü ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişimi analiz eder.
 • Saltanatın Kaldırılması

  Bu anlatımda Mustafa Kemal'in, 30 Ekim 1922 tarihinde toplanan TBMM’de Tevfik Paşa ile ilgili yazışmaları konusunda meclisi bilgilendirmesine ve TBMM milletvekillerinin bu konuda yaptıkları konuşmalara tanıklık edebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Moskova Antlaşması

  Sovyet Rusya - TBMM Hükümeti yakınlaşmasına yol açan nedenler ve Moskova Antlaşması'nda alınan kararlar aktarılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Batı Cephesi
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Kurtuluş Savaşı'nda Unvan Verilen Şehirlerimizin İsimlerini Belirtme

  TBMM'nin, Güney Cephesi’nde kendi olanaklarıyla mücadele veren kentlerimize hangi tarihlerde hangi unvanları verdiğini öğrenebilirsiniz.
 • Başkomutan Mustafa Kemal

  Kütahya-Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ve Yunan ordularının durumları ve TBMM'de yaşanan gelişmeler anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye
  • Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
 • Lozan Barış Görüşmeleri'ne Her İki Hükûmetin de Davet Edilmesini Yorumlama

  Lozan Barış Görüşmeleri'ne hem Osmanlı hem de TBMM Hükûmetlerinin davet edilmesinin altında yatan amacı öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Moskova Antlaşması'nın İmzalanma Sürecini Yorumlama

  TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya Hükûmeti arasında Moskova Antlaşması'nın imzalanmasını sağlayan gelişmelerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Batı Cephesi
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Çağdaş Bir Devlet Olma Yolunda

  Cumhuriyet'in ilanından sonra çağdaş bir devlet olma yolunda TBMM'nin aldığı bazı kararları tamamlayarak bu kararları tekrar edebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Siyasi Alandaki Gelişmeler
  • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.