Taşıtlar

  • kişi

Kara,hava,deniz ve demir yolu taşıtları somut olarak yaparak,yaşayarak öğrendik.

ANKARA/Sincan 01.03.2019 Tarihinde Zümrüt anaokulu öğle grubu 4-B sınıfı öğretmeni Gülten Seres Erdoğan'ın uygulama öğrencisiyle beraber tasarlayıp hazırladığı dört taşıt grubunu içinde barındıran eğitici materyal yardımıyla 4-B sınıfı olarak taşıtlar konusunu işledik.Öğrencilerime önce taşıtların kaç gruba ayrıldığını sordum,cevapları aldıktan sonra taşıtların hava,kara,deniz ve demir yolu olarak dört gruba ayrıldığı bilgisi verdim.Ardından kara taşıtlarının otomobil,otobüs,minibüs vs,hava taşıtlarının uçak,helikopter v.s,deniz taşıtlarının gemi,vapur,sandal vs.,demir yolu taşıtlarının tren,tramvay vb.taşıtlar olduğu bilgisini panoda örnekler göstererek anlattım.Ardından öğrencilerime keçeden yapılmış taşıtları karışık koyarak deniz taşıtını,kara taşıtını vb. bul ve uygun yere yerleştir yönergesini vererek öğrenmelerini somutlaşmasını,kalıcılığını ve ayırt edilebilirliğini sağladım.Bu etkinlikte çocuklar hem çok eğlendiler hem yoğun ilgi gösterdiler.
KANALI: Etkinlik
PAYLAŞ: