The Prominent Figure of the Town

Projemiz ile okulumuzun bulunduğu şehrin “Önde Gelen Figürünü” tanıtmayı amaçladık. Bu kişi aynı zamanda okula ismi verilen kişi de olabilirdi. Seçilen kişi hakkında bilgi toplarken, öğrenciler işbirliği yaptı, fikirlerini paylaştı, tarih hakkında bilgi edindi ve İngilizce pratiklerini geliştirdiler.

KÜTAHYA - Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat
Merkezi olarak 2018-2019 eğitim öğretim dönemi 2.döneminde yürüttüğümüz
projemizi sonlandırdık.Yapılandırmacı bir yaklaşımla bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma ve yapılandırma yollarını öğrenen bireyleri yetiştirmek için yürüttüğümüz
projemizde proje tabanlı öğrenme ortamı oluşturduk. Öğrencilerimiz şehrimiz Tavşanlı’nın önde gelen şahsiyetlerini araştırmada öğretmenlerinin rehberliğinde aktif olarak ve sorumluluk alarak grup olarak çalıştılar. Öğrencilerimiz beyin fırtınası yaptıktan sonra kurumumuza ismini veren Ahmet Uluçay ile ilgili araştırma yapmaya karar verdiler. Amacımız şehrin öne çıkan figürü hakkında daha iyi bir
bilgiye sahip olmak ve seçilen kişiyi proje ortağı okullara
tanıtmaktı.Öğrenciler bu projeye katılarak İngilizcelerini kullanmaktan ve
geliştirmekten de faydalandılar.Projemiz Şubat ayında başladı ve Haziran ayında sona erdi.
Şubat ayında, okullar projede kimi tanıtacaklarını belirlemek için çeşitli
çevrimiçi araçlarla zihin haritaları yaptılar. Seçilen kişi hakkında İngilizce
olarak kayıtlar bulup online video yapım araçları kullanarak bir sunum oluşturdular.Daha
sonra "Kutudaki Kültür" etkinliği yaptık ve şehrimizin kültürel
ögeleri ve şehrin önde gelen figürü ile ilgili karşılıklı takımlar oluşturarak
kültür alışverişi yaptık. Proje süreci temel olarak seçilen figürler ile ilgili
dijital kaynaklar ve materyaller oluşturmaya dayanmaktaydı. Haklarında
yeterince ya da neredeyse hiç İngilizce kaynak bulunmayan bu önemli şahsiyetler
ve eserlerini ‘postermywall, pixteller, canva, wordart, mindmup, chatterpix,
inshot, vivavideo’ gibi web2 araçları kullanarak tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı
hedefledik. Proje değerlendirme anketimizi ise surveymonkey adresini kullanarak oluşturup paylaştık. Çoğu öğrencimizin ilk kez kullandığı bu araçlar, onlara proje dışında diğer dersleri
için de fayda sağladı. (Tarih: 26-06-2019)
KANALI: Kültür/Sanat

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.