Harezmi Eğitim Modeli ile Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye

  • kişi

Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları ile teknolojiyi tüketen olmaktan çıkıp, üreten ve şekil veren bir neslin yetişmesini hedefleniyor.Bu kapsamda ise, bilgi temelli düşünme biçimini öğrenilirken, disiplinler arası iletişime önem veriliyor ve birden fazla disiplinden yararlanılarak bilgi üretme, yorumlama ve sorunları tanımlama becerilerinin geliştirilmesi sağlanıyor.

İSTANBUL - Kartal Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu Harezmi Eğitim Modeli Uygulama okulu olarak 2.yılında da çalışmalarına devam ediyor.Disiplinler arası düşünme, birlikte tasarlama, öğrenme, inşa etme ve
üretme bu modelin temel taşlarını oluştururken ,bu sürecin pratiğe yansıyan tarafı ise, farklı branşlara
sahip öğretmenlerin ders sürecinde aktif katılım sağlamalarıdır.21.yy becerileri ile donanmış kişilerin yetiştirilmesi,takım
çalışmasına yatkın, ayrıca yaratıcı düşünebilen, liderlik ve sorumluluk
alabilen, bilgi tabanlı düşünerek hareket eden bireylerin yetiştirilmesi
açısından elzem bir eğitim modeli olan Harezmi Eğitim Modelini  uygulamaktan ve bu projenin paydaşı olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.
(Tarih: 07-03-2020)
KANALI: Etkinlik
PAYLAŞ: