Eyvah Popüler Kitap

  • kişi

Günümüz çocuklarını on yıllardır elinden düşmeyen ve "popüler" olarak adlandırılan kitapların ilgi çekmelerinin yanı sıra aslında çocuklarımızda elinde kitap tutma isteği ve seri dizin şeklindeki kitapları okuma alışkanlığı kazanmalarında büyük faydaları olduğunu fark ettik. Günümüz çocuklarının içine doğduğu İnternet dünyası ile kitapları tanıtmayı ve bunu yaparken akran gruplarına en kolay ve en hızlı şekilde ulaşmalarını hedefledik. Böylece Türkçenin okuma alanı yanında konuşma alanını da işe dahil ettik ve kitabı okuyan öğrencilerimizi video kayda aldık. Hem yazar, kitabın oluşum süreci ve de içerik hakkında bilgi veren öğrencilerimiz keyifle okudukları seri kitapları akranlarına tanıttı.

SAKARYA - Adapazarı Günümüz çocuklarını on yıllardır elinden düşmeyen ve "popüler" olarak adlandırılan kitapların ilgi çekmelerinin yanı sıra aslında çocuklarımızda elinde kitap tutma isteği ve seri dizin şeklindeki kitapları okuma alışkanlığı kazanmalarında büyük faydaları olduğunu fark ettik. Günümüz çocuklarının içine doğduğu İnternet dünyası ile kitapları tanıtmayı ve bunu yaparken akran gruplarına en kolay ve en hızlı şekilde ulaşmalarını hedefledik. Böylece Türkçenin okuma alanı yanında konuşma alanını da işe dahil ettik ve kitabı okuyan öğrencilerimizi video kayda aldık. Öğrencilerimiz yazar, kitabın oluşum süreci ve de içerik hakkında bilgi verip keyifle okudukları seri kitapları akranlarına tanıttı.  (Tarih: 08-03-2020)
KANALI: Kültür/Sanat
PAYLAŞ: