Çözüm Buluyorum

  • kişi

Öğrenciler verilen bir kavram üzerinde düşünerek var olan sorun hakkında çözüm yolları önerirler.

ANKARA - Keçiören Tespit edilen sorun üzerinde her öğrencinin çözüm bulması için süre verilmiş, süre sonunda öğrencilerin fikirleri tek tek tahtaya yazılmış olan kavram etrafında toplanmıştır. Problemin çözümündeki ilginç fikirler üzerinde konuşulmuş, en uygun olanları seçilmiştir. Bu etkinlik ile öğrenci kendini değerli hissetmiş, düşüncelerini paylaşmıştır.  (Tarih: 09-03-2020)
KANALI: Etkinlik
PAYLAŞ: