Çocuksun Sen Çocuk Kal

  • kişi

Çocuksun Sen Çocuk Kal Projesi

ŞIRNAK - İdil Babet İlkokulu 3/4 A Birleştirilmiş Sınıflarımızda ÇOCUKSUN SEN ÇOCUK KAL adlı Proje gerçekleştiriyoruz. Projeyle beraber öğrencilerimize teknolojinin insan hayatına girdikten sonra hayatı kolaylaştırma ve konfor sağlama adına getirdiği kolaylıkların yanı sıra olumsuzluklarını da gözleri önüne sermek ve bilinçli bir teknoloji kullanma alışkanlığını edinmek istiyoruz.Bu durum en çok da karar verme becerisi henüz tam gelişmemiş ve zamanını etkin kullanma iradesi yerleşmemiş olan çocukları etkilemektedir dolayısıyla öğrencilerimizi bu konuda tam bir bilinç durumuna ertiştirmek istiyoruz.  (Tarih: 11-03-2020)
KANALI: Bilim/Teknoloji
PAYLAŞ: