Disiplinler Arası Projemiz İçin A2 İngilizce Kursumuz Başladı

  • kişi

Erasmus programı için hazırladığımız Disiplinler Arası Yaklaşım projemize 2018’in Eylül ayında başlandı. Agustos 2019’ da yedeğe kaldı. Aralık 2019’da projemiz geçti. Projemizin geçmesinden dolayı A2 İngilizce kursuna başladık.

MERSİN - Toroslar       Erasmus programı için hazırladığımız
Disiplinler Arası Yaklaşım projemize 2018’in Eylül ayında başlandı. Agustos
2019’ da yedeğe kaldı. Aralık 2019’da projemiz geçti.

       Projemizin geçmesinden
dolayı A2 İngilizce kursuna başladık.

      Projemizin amaçları:

      Öğretmenlerin, öğrencilerinin
yeteneklerini geliştirici yöntem ve teknikler hakkında yenilikçi yaklaşımlar
edinebilmek amacıyla disiplinler arası eğitim ile ilgili daha çok bilgi sahibi
olabilme,

       Disiplinler arası eğitim programlarını
uygulama konusunda bilgi edinebilme,

        Eğitim ortamlarımızı ve
materyallerimizi disiplinler arası yaklaşıma uygun hale getirebilme, eleştirel
düşünme, kendi kararlarını bilinçli verebilme, problem çözme becerilerini
geliştirmek, anlitik düşünceye sahip olma gibi 21. Yy becerilerini kazanabilme,

      Öğrencilerin farklı alanlarındaki bilgiyi
bir araya getirmesine yardım eden ve kavramlar vasıtasıyla analiz, sentez gibi
üst düzey düşünmeye odaklayan bir öğrenme sağlayabilme,

       Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin
eğitimler, seminerler ile disiplinler arası eğitim yaklaşımıyla ilgili niteliği
arttırabilme,

       Disiplinler arası yaklaşımın müfredata
entegrasyonunu öğrenebilme ve uygulayabilme,

       Proje hazırlık ve yurt dışı faaliyetleri
ile yabancı dil becerilerini geliştirebilme,

      Filandiya ve Cek cumhuriyeti’nin
kültürünü tanıyabilmek ve kendi kültürümüzü tanıtabilme,

       Mesleki hazırlık ve uygulamalar ile
kişisel gelişimlerine katkı sunabilme,

      Öğretmenler arasında işbirliğinin
arttırılması yollarını geliştirebilme,

       Öğrenciler öğrendiklerini gerçek hayatta
kullanabilmesini sağlama,

       Öğrencilerimizin öğrendiklerini
karşılaştıkları problemlere yansıtabilmesi,

       Öğrenilenlerin gerçek yaşama transferi
yöntemlerini öğrenebilme, amaçlarımızdandır. (Tarih: 02-03-2020)
KANALI: Duyuru
PAYLAŞ: