Volkanlar

Volkanlar

Magmanın yeryüzündeki ve yer kabuğunun çeşitli derinlikteki faaliyetleri olan volkanizma olayı anlatılmıştır.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya