Ali Ufkî Bey - Nişâbur Semâî “Ey şeh-i melek cefâ vü cevr ile inletme beni”

Ali Ufkî Bey - Nişâbur Semâî “Ey şeh-i melek cefâ vü cevr ile inletme beni”

qr Ali Ufkî Bey, Klasik Türk musikisi bestekârı, santûrî, müzikolog ve "Mecmua-i Sâz ü Söz" adlı nota ve güfte mecmuasının müellifi, Kitâb-ı Mukaddes'i Türkçeye ilk çeviren mütercim. Doğum tarihi: 1610, Bobowa, Polonya Ölüm tarihi ve yeri: 1675, İstanbul Kitaplar: Topkapı Sarayı'nda yaşam: Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey'in anıları
KANALI: Müzikler