Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Siyaseti 2

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Siyaseti 2

qr Kurtuluş Savaşı zamanındaki Türk Milleti’nin durumundan 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin durumuna kadarki tarihsel sürecin işlendiği program dizisi.