Mondoros Mütarekesi Sonucu Memleketin İç Durumu-Kurulan Cemiyetler

Mondoros Mütarekesi Sonucu Memleketin İç Durumu-Kurulan Cemiyetler

qr Kurtuluş Savaşı zamanındaki Türk Milleti’nin durumundan 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin durumuna kadarki tarihsel sürecin işlendiği program dizisi.