Mondros Mütarekesi Sonucu Türk Milleti-İzmirin İşgali

Mondros Mütarekesi Sonucu Türk Milleti-İzmirin İşgali

qr Kurtuluş Savaşı zamanındaki Türk Milleti’nin durumundan 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin durumuna kadarki tarihsel sürecin işlendiği program dizisi.