Mondros Mütarekesi ve Sonuçları

0:00
0:00

Mondros Mütarekesi ve Sonuçları

qr Kurtuluş Savaşı zamanındaki Türk Milleti’nin durumundan 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin durumuna kadarki tarihsel sürecin işlendiği program dizisi.