İmtisal-i Cahidu Fillah Olupdur Niyyetüm Avni (Fatih Sultan Mehmet)

İmtisal-i Cahidu Fillah Olupdur Niyyetüm Avni (Fatih Sultan Mehmet)

qr İmtisal-i Cahidu Fillah Olupdur Niyyetüm Avni (Fatih Sultan Mehmet) İmtisal-i cahidu fillah olubdur niyyetüm Din-i İslam'ın mücerred gayretidür gayretüm Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i rücalullah ile Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm Enbiya vü evliyaya istinadum var benüm Lutf-ı Hak'dandur heman ümmid-i feth ü nusretüm Nefs ü mal ile n'ola kılsam cihanda ictihad Hamdülillah var gazaya sad hezaran rağbetüm Ey Mehemmed mucizat-ı Ahmed-i Muhtar ile Umaram galib ola a'da-yı dine devletüm Yapım ve Seslendiren:Bekir CİHAN
PAYLAŞ:

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.