Atatürkçülük-Bütünleyici İlkeler 5

Atatürkçülük-Bütünleyici İlkeler 5

qr Kurtuluş Savaşı zamanındaki Türk Milleti’nin durumundan 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin durumuna kadarki tarihsel sürecin işlendiği program dizisi.