canlı cansız

0:00
0:00

canlı cansız

qr Canlı cansız avramini anlatırken kullanırsak konu daha iyi anlaşılıyor.