Açık Önermeler

Açık Önermeler

Açık önerme ve doğruluk kümesi örneklerle açıklanmıştır. İçinde en az bir değişken bulunan ve değişkenin aldığı duruma göre doğru ya da yanlış hüküm bildiren önermelere “açık önermeler” denir.“Dünya’nın uydusu x’dir.” önermesi, açık bir önermedir. Bu önermede, x yerine Mars yazıldığın da elde edilen “Dünya’nın uydusu Mars’dır.” açık önermesi yanlış bir önerme olur. Ancak “Dünya’nın uydusu Ay’dır.” dersek, doğru bir önerme elde etmiş oluruz.Açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine “doğruluk kümesi” denir.“x artı 1, eşittir 2” açık önermesinin doğruluk kümesini bulalım: x bir doğal sayıdır ve x artı 1, eşittir 2’dir. x’e 1 değerini verirsek 2’yi buluruz. Buradaki doğruluk kümesinin bir tane elemanı vardır ve elemanı da1’dir.Açık önermeler matematikte çözülmesi gereken pek çok problemin mantıksal olarak ifade edilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla mantıksal olarak ifade edilebilen pek çok problem artık kolayca çözülebilir.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: