Varlıklar (Kuvvet ve Hareket - 2)

Varlıklar (Kuvvet ve Hareket - 2)

Fizik mikro düzeyde atom altı parçacıkların atomu nasıl oluşturduğunu incelerken, makro düzeyde de evrenin işleyişle ilgilenir. Nasıl oluyor da göremediğimiz atom altı parçacıklar atomu, atomlar molekülleri ve bu moleküller de farklı maddeleri oluşturuyor? Evrendeki milyarlarca kütle nasıl bir arada duruyor? Fizik bütün bu sorulara cevap arar çünkü her birinin cevabı fiziğin temel kavramlarından biriyle ilişkilidir: Kuvvet.Kuvvet basit anlamda itme veya çekmedir. Ancak, daha genel anlamda, kuvvet iki madde arasındaki her türlü etkileşim olarak düşünülebilir. Evrende kuvvetin rol almadığı herhangi bir şey düşünmek mümkün değildir. Kuvvet kavramını farklı kaynaklardan araştırırsanız, sıklıkla etkileriyle tanımlandığını görürsünüz. Yani kuvvet, duran cismi hareket ettirebilen, hareket eden cismi durdurabilen veya cisimlerde şekil değişikliği yapabilen etki olarak açıklanır. Ancak, aslında etkiyi oluşturan çoğu zaman net kuvvettir. Duran bir cismi harekete geçirmek için kuvvetin var olması yeterli değildir, bir net kuvvete ihtiyaç vardır. Duran bir cisme zıt yönlü fakat eşit büyüklükte iki kuvvet uygularsanız cisim durmaya devam eder ancak bu kuvvetin olmadığı anlamına gelmez, net kuvvetin sıfır olduğu anlamına gelir. Yani etkileriyle tanımlanan kuvvet değil net kuvvettir. Kuvvetlerden bazılarının temas gerektirdiğini bazılarının ise temas gerektirmediğini biliyoruz. Örneğin, günlük hayatımızda önemli yere sahip sürtünme kuvveti ve kaldırma kuvveti temas gerektiren kuvvetlerdir. Manyetik kuvvet, elektrostatik kuvvet gibi kimi kuvvetler ise temas gerektirmezler.Kuvvet çok farklı biçimlerde karşımıza çıksa da doğada dört temel kuvvet bulunmaktadır. Bunlar elektromanyetik kuvvet, yeğin nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve kütle çekim kuvvetidir.
qr
İNDİR:
KANALI: Fizik
PAYLAŞ: