Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu - 5

Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu - 5

Sürgülü hesap cetveli işlem yapmak için kullanılan bir araçtır. Üzerinde sayılar bulunan iki cetvelden oluşmaktadır. Ortadaki sayı çubuğu diğerinin üzerinde kayabilmektedir. Bu alette çarpma ve bölme işlemi çubuğu kaydırmak suretiyle kolaylıkla yapılmaktadır. Sürgülü hesap cetveli, dijital hesap makineleri ortaya çıkmadan önce çeşitli hesap işlemlerini yapmak için kullanılan tek araçtı. Sürgülü hesap cetvellerine sayılar yerleştirilirken sayıların başlangıçtan uzaklığı olarak, sayıların değerleri değil de 10 tabanında logaritmaları kullanılmıştır. Bu aletle örneğin 2 ile 7 nin çarpımı yapılmak isteniyor. Kayan cetvelin başlangıcı, sabit cetvelin 2 sayısına getirilir. Kayan cetvelde 7 sayısı bulunur. Sabit cetvelde 7 nin hizasındaki sayıya bakılır. Burada 14 görülüyor. Sabit cetvelde 2 yazılan noktanın değeri logaritma 10 tabanında 2 kayan cetvelde 7 yazılan noktanın değeri logaritma 10 tabanında 7 olduğundan son gelinen nokta logaritma 10 tabanında 2 artı logaritma 10 tabanında 7 noktası olmaktadır. Bu nokta, logaritma 10 tabanında 2 artı logaritma 10 tabanında 7 = logaritma 10 tabanında 2 çarpı 7 = logaritma 10 tabanında 14 özelliği kullanıldığından logaritma 10 tabanında 14 elde edilir. Sonunda 14 sayısına gelinmiş olur. Böylece 2 çarpı 7 işleminin sonucu 14 olarak bulunmuş olur. Burada “İki sayının logaritmalarının toplamı, bu iki sayının çarpımının logaritmasına eşittir.” özelliğinden yararlanılmıştır.Benzer olarak 6’nın 3’e bölümü de yapılabilir. Kayan cetvelin 3 sayısı, sabit cetvelin 6 sayısına getirilir. Kayan cetvelin başlangıç noktası sabit cetvelde 2 sayısını gösterir. Bu işlemde logaritma 10 tabanında 6 eksi logaritma 10 tabanında 3 = logaritma 10 tabanında 6 bölü 3 = logaritma 10 tabanında 2 özelliği kullanılmıştır. Burada “İki sayının logaritmalarının farkı, bu iki sayının bölümünün logaritmasına eşittir.” özelliğinden yararlanılmıştır. Görüldüğü gibi sürgülü hesap cetvelinde çarpma ve bölme işlemleri yapılırken logaritmanın özelliklerinden yararlanılmaktadır.
qr
İNDİR:
KANALI: Lise Matematik
PAYLAŞ: