Köktürk Yazıtları

Köktürk Yazıtları

“Üze kök tengri asra yağız yir kılındukda ikin ara kişin oğlu kılınmış. Kişi oğlunda üze eçüm apam Bumin Kağan İstemi Kağan olurmuş. Olurupan Türk budununun ilin törüsin tuta birmiş, iti birmiş.” “Tengri teg Tengride bolmış Türk Bilge Kağan bu ödke olurtum. Sabımın tüketi eşitgil. Ulayu ini yigünüm oglanum biriki oguşum yırıya tarkat buyruk begler Otuz (Tatar…)” “Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanlar üzerine atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutvermiş, düzenleyivermiş. “Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş, yeğenim, oğlum bütün soyum, milletim, güneyindeki Şadpıt beyleri, Otuz Tatar…” Göktürk Yazıtları, Türk milletinin ilk yazılı metinleridir. Bu metinler, bir milletin tarihine, diline, edebiyatına ışık tutmanın yanında millet olma bilincinin de anahtarıdır. Büyük Türk dil bilimci Muharrem Ergin, Göktürk Yazıtları hakkında şunları söyler: “Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin, ilk Türk tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk gururunun ilâhî yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. Yalın ve keskin üslubunun şaşırtıcı numunesi. Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık. Türk dilinin mübarek kaynağı…” Runik alfabeyle yazılan Göktürk Yazıtları’nın alfabesi Türklere aittir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe 38 harflidir; 26’sı ünsüz, 4’ü ünlü, 8’i de birleşik harflidir. Göktürk Yazıtları • Dil ve edebiyat bakımından Türkçenin yazılı en eski kaynağıdır. • Türk tarihine ışık tutan önemli belgelerdir. • Hakan ile millet arasındaki doğal ilişkinin ortaya konulduğu ve devlet adamının milletine karşı duyduğu sorumluk bilincinin belgesidir. • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinlerdir. • Türk kültürünün, medeniyetinin ve töresinin yazılı belgesidir. • Türk milletinin dil ve edebiyatta gelmiş olduğu yüksek üslubun nadide örnekleridir. • Edebî bir metin olarak hitabet sanatının görkemli şaheserleridir. • En önemlisi Türk dilinin sahih bir kaynağı ve Türk yazı dilinin başlangıcının bilinmeyen zamanlara ulaştığının en açık delilidir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: