Her yerde okuyorum

Her yerde okuyorum

Kuruculuğunu üstlendiğimiz "Her Yerde Okuyorum "etwinning projesi Mart ayında Hazine avı etkinliği yaptık. Öğretmen bir kutuya öğrenci sayısı kadar kitap koyar. Ve hazine kutusunu okulun bir bölümüne saklar. Öğrenciler kendilerine verilen yönergelerle içinde kitap olan hazineyi bulur. İçinden en büyük hazine kitaptır yazısı ve kitaplar çıkar.
qr
KANALI: eTwinning
PAYLAŞ: