Smos Uydusu ile Suyun Dönüşümünün Takip Edilmesi

Smos Uydusu ile Suyun Dönüşümünün Takip Edilmesi

Uzaktan Algılama ve Kullanım Alanları Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle yeryüzünde bulunan doğal ve yapay objeler hakkında bilgi alma ve değerlendirme teknikleri olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde yerküre ile uğraşan tüm bilim dalları uzaktan algılamayı kullanmaktadır. Jeolojik çalışmalarda yeryüzü şekillerinin incelenmesi, doğal afetler, yapısal jeoloji ve özellikle doğal kaynakların incelenmesi vb. önemli kullanım alanları bulunmaktadır. Bununla birlikte, Hidrojeoloji, botanik, tarım ve meteoroloji alanlarında etkili şekilde kullanılmaktadır. kaynak: http://www.mta.gov.tr/v2.0/birimler/RSC_WEB/index.php?id=ua
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: