Isınma ve Soğuma Eğrileri

Isınma ve Soğuma Eğrileri

Çevremizde gördüğümüz maddenin hâl değiştirmesine ilişkin bazı olaylar kimi zaman dışarıdan ısı alarak kimi zaman ise dışarı ısı vererek gerçekleşir. Erime, buharlaşma ve süblimleşme ısı alarak gerçekleşirken donma, yoğuşma ve kırağılaşma dışarı ısı vererek gerçekleşir. Hâl değişimi sırasında saf maddelerin sıcaklığı sabit kalır. Madde miktarının değişmesi erime-donma ve kaynama-yoğuşma sıcaklıklarını değiştirmez. Saf maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları hâl değişimi sırasında sabitken saf olmayan maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları sabit değildir.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ:

Video İle İlişkili Eklentiler

Eklentiler: Konuyla Alakalı Animasyon, Slayt, Döküman vb. ekler içermektedir.
Isınma ve Soğuma Eğrileri

Isınma ve Soğuma Eğrileri

Isınma ve Soğuma Eğrileri