Elektriksel Direnç: Uzun İnce Bir Yoldayım

Elektriksel Direnç: Uzun İnce Bir Yoldayım

Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa elektriksel direnç denir. İletken bir telin direnci, telin uzunluğuna (boyuna), telin cinsine ve telin kalınlığına (kesit alanına) bağlıdır.
qr
İNDİR:
PAYLAŞ: