Teoriden Pratiğe İşbirlikli Öğrenme

Teoriden Pratiğe İşbirlikli Öğrenme

İşbirlikli öğrenme; etkili iletişim, müzakere, çatışma çözümü, karar alma, liderlik, kişisel sorumluluk ve ekip çalışması gibi bir bütün halindeki kişiler arası becerilerin geliştirilmesine yönelik bir anahtardır. Bu becerilerin okulda da öğretilmesi gerekmektedir ve öğrenme aktiviteleri bu tür becerileri entegre edecek şekilde tasarlanmalıdır. eTwinning projeleri teorinin pratiğe aktarılması ve işbirlikçi öğrenme ortamlarının oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Bu etkinlikte işbirlikli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik sınıf içi uygulamalar ve yöntemler paylaşılacaktır. Not: Daha önce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm webinarlar EBA’da “eTwinning Eğitimleri” kanalında (http://www.eba.gov.tr/video?&channel=274) yayınlanmaktadır. WEBİNAR HAKKINDA Webinarın Adı: Teoriden Pratiğe İşbirlikli Öğrenme Webinar Tarihi: 04.12.2017 Saat: 16:30 Bağlantı Linki: https://eun2.adobeconnect.com/rp/ Katılım için bilgi: Eğitimlere katılmak isteyen tüm katılımcıların linki tıkladıktan sonra açılan ekrana kendi adlarını ve soyadlarını misafir alanına tam olarak yazarak giriş yapabilirler. Eğitmen: Ramazan PATIR Hedef Kitle: İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan her branştan öğretmenler ve yöneticiler. Webinarın Kısa Açıklaması: İşbirlikli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına ilişkin kısa açıklamaların bulunduğu, bu ortamları oluşturabilmek için ders içinde ve ders dışında kullanılabilecek olan bazı mobil uygulamaların tanıtımını içeren bir webinar olacaktır. Özellikle başlangıç seviyesinde olan ve derslerinde farklı öğretim ortamları oluşturmak isteyen öğretmenlerimiz faydalanabilecekleri bilgiler edinebileceklerdir. Katılımcı Gereksinimleri: Katılımcıların Akıllı telefonlarına Kahoot, Padlet, Mentimeter ve Edmodo uygulamalarını webinardan önce yüklemeleri gerekmektedir. Moderatör: Zehra SAYIN eTwinning Ulusal Destek Servisi tretwinning@gmail.com 0 (312) 296 96 55
qr
PAYLAŞ: