Simple Present Tense (Geniş Zaman - Zaman İfadeleri ve Olumsuz Cümle)

Simple Present Tense (Geniş Zaman - Zaman İfadeleri ve Olumsuz Cümle)

Simple Present Tense (Geniş Zaman - Zaman İfadeleri ve Olumsuz Cümle) Geniş zamanda kullanılan always / sometimes /never gibi sıklık zarfları vardır. Bu zarflar olayın hangi sıklıkta yapıldığını gösterir ve genellikle fiillerden önce gelirler.Everyday / on Wednesday gibi zaman zarfları da bu tense ile kullanılır.Bu zaman zarfları olayın ne zaman olduğunu gösterir ve genellikle cümlenin sonuna getirilir. Geniş zamanda olumsuz cümle kurarken önce özne sonra do ya da does yardımcı fiili ve not olumsuzluk eki gelir. I /we/ you/ they öznelerinden sonra 'don't', he /she /it öznelerinden sonra 'doesn't' getirilir.
qr
İNDİR: Video
PAYLAŞ: