Karstik Aşındırma ve Biriktirme Süreçleri

Karstik Aşındırma ve Biriktirme Süreçleri

Karstik şekil Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayaçlardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayaçtır. Yeraltı ve yer üstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur. CaCO3(kalsiyum karbonat) ve su ile oluşmuş dış kuvvetlerdir.Karadeniz ve Akdeniz'de kalker,İç Anadolu'da tuz ve jips etkilidir.En küçük aşındırma şekli lapyadır. Daha sonra büyüklük sırasına göre dolin,uvala,obruk ve en büyüğü polyedir. Mağara bir aşındırma şekli,içindeki sarkıt,dikit ve sütun biriktirme şeklidir. Film tadında bir konu.
qr
İNDİR:
KANALI: Coğrafya
PAYLAŞ: