Kabına Sığmayan Türkler : Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti

Kabına Sığmayan Türkler : Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti

GAZNELİLER • Alp Tigin tarafından Gazne de kuruldu. • En önemli hükümdarı Gazneli Mahmut’tur. • Hindistan’a sefer düzenleyerek İslamiyet’i yaydılar. • Sultan Ünvanını ilk defa Gazneli Mahmut kullandı. • Ordularında fil de kullandılar • Resmi dili Arapça, bilim dili Farsça Saray dili Türkçe’dir. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ: - Selçuk Bey kendine bağlı Oğuz boylarını toplayarak Cend şehrine yerleşti. Fakat bu dönemde Selçuklular devlet olarak kurulmadı. - Çagrı ve Tuğrul kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra, 1015 ten itibaren Anadolu’ya akınlar düzenlediler. - Çağrı bey 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşında yenince Büyük Selçuklu devleti resmen kuruldu.
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: