İslam Dünyasında Selçuklular Zamanı

İslam Dünyasında Selçuklular Zamanı

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ :1040-1157 • Oğuzların Kınık Boyuna mensupturlar. • Selçuk Bey’in oğlu Tuğrul Bey tarafından Nişabur merkez olmak üzere kurulmuştur. • Gaznelilerle yaptıkları Dandanakan savaşı ile güçlendiler. • Anadolu’ya akınlar yapıp Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolunun kapılarını Türklere açıp Anadolunun Türkleşmesini sağladılar. • 1141 Katvan Savaşı sonrasında zayıflayıp yıkıldılar. Selçuklu Devlet adamlarından bazıları :Alparslan ( Selçuklu sultanı- Tuğrul Bey’in yeğeni- Çağrı Bey’in oğlu) *Anadolu’nun kapılarını Malazgirt Savaşı ile Türklere açtı. *Bilim, sanat ve imar faaliyetlerine önem verdi. Melikşah (Selçuklu sultanı- Alparslan’ın oğlu) *Bilime önem verdi. *Ömer Hayyam’ı görevlendirip Celali takvimini yaptırdı. Nizam-ül Mülk ( Selçuklu veziri) *Gazneli devletinde başladığı görevi 1040 Dandanakan Savaşı sonrası Selçuklularda sürdürdü. *Melikşah’ın vezir ve danışmanlığını yaptı. *Bağdat’ta Nizamiye Medresesini kurdurdu. *Siyasetname adlı eseri yazdı. ( Yöneticilere tavsiyeler içerir.)
qr
İNDİR:
KANALI: Tarih
PAYLAŞ: